Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học A TT Chi Lăng

Khóm I, TT Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang
0296-3877156
c1achilangtb@angiang.edu.vn